Mõned ütlemised mis minu arvates reisidel 100% paika peavad:

Loll saab ka kirikus peksa.
Kes ennast hoiab, seda hoiab ka jumal.
Õnnele meeldib kui temasse usutakse.
Kes tuult külvab, see tormi lõikab.

 

Turvalisusega seotud probleemid võiks laias laastus jagada 4 kategooriasse:

  1. Liiklusega seotud probleemid (liiklusõnnetused). Selle valdkonna kohta leiad infot punkti alt Autoga
  2. Tervisega seotud probleemid. Vaata alapunkti Tervis
  3. Kuritegevusega seotud probleemid. Vaata alapunkti Kuritegevus
  4. Looduse ja ilmastikunähtustega seotud probleemid. Vaata alapunkti Ohud looduses