Kuidas süüa elevanti? On kaks võimalust, kas proovida korraga suhu toppida või süüa suutäis suutäie järel. Eestlastel on kombeks proovida korraga. Teel olles oodatakse kohta kus saaks kõigist korraga mööda sõita ja ollaks vihased nende peale kes nö. vahele trügivad. Automatkajale saab üpris kiiresti selgeks, et elevante süüaks üks amps korraga. Eriti Lõuna-Euroopa mägistel teedel. Kui sa ise ei taha või ei söanda mööda sõita, siis jäta alati ruumi sellele kes tahab mööda sõita. Ära otsusta kellegi teise eest, millist manöövrit ta tohib teha või ei tohi. Jäta talle ruumi, aga ära ürita ülearu abistada ega takista. Eriti nõmedad on need juhid, kes nagu koerad jooksuajal ninad üksteise tagumikus jonotavad. Kui keegi sinust mööda sõidab ja hiljem talle järgi jõuad ja tahaksid temast mööduda, võid seda rahulikult teha. Kui tema hiljem jälle tahab sinust mööduda, siis on see igati ok. See on ainult Eesti kiiks, et kui mina sinust mööda sõitsin, siis sina minust enam ei tohi.

Kogu kiirust. Möödasõidu alustamise hetkeks peaks olema sinu kiirus suurem kui autol millest mööda sõidad. Sageli passitakse nina eessõitja tagumikus, kuni vastutulev auto on möödunud. Seejärl pannakse sisse suund ja alustatakse kiirendamist. Nii venib möödasõit väga pikaks ja enamasti nii palju aega pole, sest vastu tuleb autosid. Mõistlik on hoida suuremat pikivahet või lasta, siis kui näed, et vastutulijate vahel on "aken", vahe pikemaks. Pane suund ja alusta kiirendusega enne kui viimane vastutulija on sinust möödas. Sel hetkel kui vastutulija mööda läks, on sinul juba eessõitjaga kiirus +20-30 km/h ja möödasõit on lühem ja ohutum. Varem pandud suund ja kiirendus annavad sinu taga olijatele märku, eelseisvast manöövrist ja nad ei hakka ise sinust mööduma.

Ühe auto tehnika. See on möödasõit kus teine möödasõitev auto võtab esimesega väga väikese pikivahe, alla 3m. Möödasõit sooritatakse nagu üks auto. Jälgi alati peegleid, et jätta ruumi sinu taga selle tehnikaga möödasõitu tegevale autole.

Telgjoonel möödasõit. Paljudes maades sõidetakse mööda telgjoonel, samal ajal kui vastu tuleb autosid. Eriti levinud Poolas ja ka Leedus. Kui tee on laiem, siis on see igati ok. Samas on vajalik tunnetada täpselt oma auto laiust, sest külgvahed jäävad vahel alla meetri. Mõlemas suunas tõmbavad autod tee serva poole ja telgjoonel sooritataksegi möödasõidud. Kui te ise seda teha ei söanda, siis jälgige, et te ei jääks ette neile kes seda teha tahavad. Olen sõitnud liiklusvoolus, kus reedel tiheda liiklusega Varssavist väljuval suunal 1+1 teel liikus kaks rida (üks telgjoonel) linnast välja ja üks suund linna sisse. Politsei jälgis seda rahulikult sekkumata pealt.

Auku hüppamise tehnika. Kasutatakse pikemast hõredast rivist mööda sõites, kui vastu tuleb autosid. Alustatakse möödasõitu ja möödutakse osadest autodest. Möödasõidukiirus valitakse selline, et veidi enne kui vastu tuleb auto põigatakse rivi keskele auku. Kiirust eriti kaotamata väljutakse august kohe, kui vastutulev auto on möödunud ja lõpetatakse möödasõit rivist. Eriti, siis kui rivi on hõre ja auk on pikk, liigutakse augus rivist kiiremini ja sealt väljudes on algkiirus hea.

Kõiki neid nippe võid kasutada muidugi juhul kui oled veendunud, et tunned enda ja auto võimeid piisavalt hästi. Ühe auto tehnika ja auku hüppamise puhul, ei ole võimalik enamasti manöövrit katkestada ja eksimus võib lõppeda väga traagiliselt. Kõikide manöövrite puhul tihedas liikluses on oluline, et kui oled otsustanud minna manöövrile, siis ole veendunud, et seda saab teha, et sa julged seda teha, et sinu ja auto võimed võimaldavad seda teha ja siis tee see ära. Kui sa ei taha sõita kiiresti, siis ära sõida. Varu omale aega ja sõida rahulikult. Oluline on ikkagi tervelt kohale jõuda ja reisi nautida. Kui sa liigud üldisest liiklusvoost aeglasemalt, siis on oluline, et sa ei takistaks teisi. Hoidu serva, jäta piisav pikivahe, jälgi peegleid ja ära ole pahane nende peale kes kiiremini sõidavad.